Mobilizácie

Mobilizace - mobilizační techniky. Na workshopu si zdokonalíte své manuální dovednosti a utvrdíte se v jejich teoretickém podkladu.

Obsah kurzu

Mobilizácie - mobilizačné techniky. Na workshope si zdokonalíte svoje manuálne zručnosti a utvrdíte sa v ich teoretickom podklade.

V rámci mobilizačných techník sa budeme venovať základnej teórii vzniku kĺbnych blokád vznikajúcích v ľudskom tele, ich presnú diagnostiku a ako s nimi čo najefektivnejšie manuálne pracovať.

Organizačné informácie

Počet hodin: 16
Výstup: certifikát o absolvovaní
V cene workshopu: skriptá, drobné občerstvenie

Lektori:
Mgr. Klára Vomáčková

Vlastná klinika NZZ Fyzioterapie Fit and Tasty s.r.o. – vedúcí fyzioterapeut
FSpS Masarykova univerzita – odborný asistent
Kurzy a vzdelanie – zde


Mgr. Michaela Selecká

NZZ Fyzioterapie Fit and Tasty s.r.o. – fyzioterapeut
FSpS Masarykova univerzita – odborný asistent
Kurzy a vzdelanie – zde

Program

Prvý deň mobilizačných techník začína teoretickým podkladom, v kterom riešime zaradenie mobilizácie do možností terapeutickej starostlivosti o klienta s ohľadom na anamnézu a celkové vyšetrenie klienta. V tejto časti mimo iné preberáme ako české, tak zahraničné mobilizačné prístupy. Ďálej zaraďujeme sprievodné testy a preberáme kontraindikácie.

Na teóriu nadväzuje prax, v ktorej sa pokračuje až do konca druhého dňa. Skrz anatómiu a funkciu danej časti tela prechádzame celý algoritmus mobilizácie, včetne palpácie a správneho úchopu, alebo pozície klienta/terapeuta. V rámci mobilizačných techník zaraďujeme taktiež nepriame techniky - trakcie. 

V praktickej časti sa demonštrujú a skúšajú modifikácie mobilizačných techník chrbtice a končatín, ktoré sú podľa nás z praktického hľadiska najviac využiteľné. 

Workshop je určený pre fyzioterapeutov vrátane DiS. a lekárov v odbore fyzioterapie, alebo študentov fyzioterapie  tretieho ročníku bakalárskeho stupňa. 

 

Štruktúra kurzu v bodoch
  1. Zaradenie mobilizací do možností starostlivosti o klienta (legislatíva - mobilizácie, manipulácie…)
  2. Úvaha nad použitím mobilizácie. Prístup k mobilizačným technikám.
  3. Čo je to tá kĺbna blokáda?
  4. Systém mobilizácií - prístupy (Lewit, Mojžíšová, Mulligan, Kaltenborn, “maintland”...
  5. Kontraindikácie mobilizácií - absolutné, relativné.
  6. Testy pred mobilizáciou, trakciou (trakčný test, vyvolávajúce manévre Cp, rozlíšenie vnútrokĺbnych a mimokĺbnych problémov…)
  7. Postoj, úchop.
  8. Princípy palpácie - tlak, bariéra, palpácia kostenných štruktúr.
  9. Anatómia - palpácia, rozlíšenie štruktúr…
  10. Vlastné mobilizácie.

Čo o nás hovoria absolventi