Myofasciálne trigger pointy videokurz

Po niekoľkých rokoch praxe a školenia sme pre vás pripravili tento rozšírený on-line kurz, v ktorom sa venujeme problematike spúšťových bodov. V kurze sa venujeme terapii cez 100 spúšťových bodov, vrátane diagnostiky, diferenciálnej diagnostiky a terapie. Všetko je natočené v štúdiu v skvelej kvalite, s grafickými doplnkami a zábermi z niekoľkých kamier. Ku všetkým videám sa môžete vracať podľa potreby.

Organizačné a technické informácie

Po zaplatení kurzu sa Vám sprístupní sekcia, v ktorej je nahrána ako teoretická, tak praktická časť kurzu. Prístup do tejto sekcie nie je časovo obmedzený.

Počet hodin: 7 (1 hodina teórie, cca 6 hodín praxe)

Výstup: certifikát o absolvovaní

V cene: skripta

Je zakázané akékoľvek šíreníe, alebo zdieľanie kurzu ďalším osobám, a to pod pokutou a bezvýhradným zablokovaním účtu, bez možnosti vrátenia peňazí. Svět fyzioterapie si vyhradzuje právo na kontrolu prihlasovania IP adres a ďalší, viď obchodné podmienky.

Obsah kurzu

 

Na kurze sa dozviete základnú teóriu vzniku vôbec najčastejšej bolesti, ktorá sa v ľudskom tele vyskytuje. Vysvetlíme Vám, ktoré faktory môžu prispievať ku vzniku tejto bolesti a ako ju možno ovplyvniť. Naučíme Vás, akými prostriedkami je možné sa zbavit tejto bolesti a to ako po teoretickej, tak i praktickej stránke.


Svaly sa skladajú zo svalových vláken, ktoré obvykle pracujú bezbolestne v spolupráci. Pri súčastnom životnom štýle sa ale často stáva, že sa niektoré snopce preťažia, dostanú sa do trvalej kontrakcie a spôsobujú bolesť. Mnoho ľudí túto bolesť pozná ako tupú zvieravú bolesť, ktorá sa najčastejšie objavuje v šijových alebo chrbtových svaloch. Ku vzniku tejto svalovej bolesti prispieva jednak držanie tela a pohybové zvyky, ale i napríklad skladba stravy, psychika, alebo spôsob dýchania. Na tomto kurze sa dozviete, ktoré ktoré faktory môžu prispievať ku vzniku svalovej bolesti, ako jej predchádzať a prípadne i liečiť.

Ukážka z kurzu:

Program

Teória (cca 1 hodina):

V úvodnej časti kurzu je obsiahnutá teoretická časť, do ktorej sme zahrnuli množstvo informacií na základe nami vybraných dostupných štúdií a mnohoročných skúseností. Jedná sa o podstatnú časť kurzu, pre lepšie pochopenie MTrP a následnú jednoduchšiu manuálnu terapiu spúšťových bodov:

 • Predstavenie lektora
 • História spúšťových bodov
 • Základná stavba svalu
 • Svalová bolesť, ako najčastejšia príčina bolesti v ordinácii lekára
 • Vznik svalového spúšťového bodu – trigger pointu
 • Prispievajúce faktory vzniku svalovej bolesti
 • Úvod do manuálnej terapie MTrPs


Prax - cez 50 svalov, cez 100 MTrPs (cca 6 hodin):

 • Anatómia a funkcie svalu
 • Lokalizácia TrPs
 • Iridácie a symptómy
 • Diferenciálna diagnostika
 • Manuálna terapia - predvedenie najefektívnejších masážnych techník
 • Autoterapia - preťahovanie, mičkovanie, cvičenie
Časté dotazy

Je kurz porovnateľný s prezenčným kurzom?

Nie je. V tomto on-line kurzu sme oproti našemu prezenčnému kurzu obsiahli cca 50 svalov a cez 100 trigger pointov. Viacej času sme venovali takiež dostupným štúdiám, diferenciálnej diagnostike, autoterapii a ďalším návrhom cvičenia. Samozrejme nie sme schopní poskytnúť fyzickú kontrolu pri manuálnej terapii, ničmenej palpačný vnem je dôležité si individuálne navnímať. Pre čo najpresnejšie navádzanie sme využili snímánie obrazu kamerami z niekoľkých úhlov a presným navádzaním. Táto forma predávania informácií sa nám skvelo potvrdila i pri našich živých on-line kurzoch, poriadaných v dobe pandémie, na ktoré sme mali skvelé ohlasy od desiatok účastníkov.

Je prístup ku kurzu časovo obmedzený?

Nie, po prihlásení sa môžete ku kurzu kedykoľvek vrátiť.

Dostanem skriptá a certifikát?

Áno, skriptá nájdete v sekcii kurzu po prihlásení. Certifikát Vám zašleme na e-mail.

Ako sa v kurze pohybovať? Je kurz počas celých 7 hodín? 

Kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú časť. Teoretická je ďalej rozdelená na 2 videá, a v praktickej sú videá roztriedené po častiach tela a jednotlivých svaloch. Pre lepšiu orientáciu a navádzanie je toto rozdelenie obsiahnuté v menu.

Platba v Kč

Pokud si přejete platit v Kč, kurz si můžete zakoupit na CZ verzi webu zde: https://www.svetfyzioterapie.cz/online-kurz/myofascialni-trigger-pointy-2

Slovenská komora fyzioterapeutov udeľuje 7 kreditov

Slovenská komora fyzioterapeutov pridelila kurzu 7 kreditov.

Pokiaľ požadujete pridelenie kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov, uveďte nám to prosím do poznámky k prihláške.

Zároveň súhlasíte so zaslaním všetkých vyplnených údajov v prihláške Slovenskej komore fyzioterapeutov za účelom evidencie absolventov akreditovaných kurzov.

Přihláška na „Myofasciálne trigger pointy videokurz“

Cena kurzu
199,00 €
Cena kurzu je uvedená vč. DPH 20 %.
Prihlásenie
Registrácia