Vyšetrovacie testy - ZDARMA

Vyšetrovacie testy patria ku základným nástrojom fyzioterapeuta. V tejto sekcii nájdete zoznam vyšetrovacích testov (videa), používaných vo fyzioterapii, roztriedených do sekcií pre lepšiu orientáciu. Tento on-line zásobník je zdarma a stále na ňom pracujeme. Plánujeme postupne pridávať videá, popisy a odkazy. Budeme radi za zdieľanie tejto databázy medzi fyzioterapeutov a študentov fyzioterapie.

Neurologické vyšetrenie

Základy vyšetrenia pomocou kladivka

Myotatické reflexy na HK a DK

Polysynaptické reflexy

Spastické javy - úvod, flekčné a extenčné

Zánikové (pyramidové) javy

Napínacie manévre

Provokačné a uľavujúce testy na radikulárny syndróm

Vestibulárny aparát a mozoček

Meningeálne dráždenie

Syndróm karpálneho tunelu

Testy na hypermobilitu

Skúška rotácie hlavy

Skúška šálu

Skúška zapažených rúk

Skúška založených rúk

Skúška extendovaných lakťov

Skúška zopnutých rúk

Skúška predklonu

Skúška posadenia sa na päty

Skúška priloženia palca

Funkčné vyšetrenie ramena

Pletenec ramena

Odporové testy

Testovanie instability (predná, zadná)

Patológia šľachy dlhej hlavy bicepsu

Testy na impingement sy

Testy na AC - skĺbenie

Funkčné vyšetrenie lakťa

Testovanie instability

Testovanie epikondylitídy

Funkčné vyšetrenie zápästia a ruky

Morbus de Quervain

Obmedzenie pohybu v PIP

Scapholunátna nestabilita

Funkčné vyšetrenie bedra

Testovanie svalov a okolia

Testy na ITB syndróm

Vyšetrenie kĺbu a okolia

Funkčné vyšetrenie kolena

Vyšetrenie meniskov

Vyšetrenie stability

Femoropatelárny kĺb

Chrbtica a panva

Krčná chrbtica

Spinálna stenóza

Panva a SI skĺbenie

Thoracic Outlet Syndrome

Přihláška na „Vyšetrovacie testy - ZDARMA“

Cena kurzu
0,00 €
Cena kurzu je uvedená vč. DPH 20 %.
Prihlásenie
Registrácia