Kurzy RockPods & RockFloss

Na týchto kurzoch obdržíte prvotriedne pomôcky RockFloss & RockPods a dozviete sa, ako s nimi zaobchádzať, na akej báze fungujú a čo všetko sa dá vlastne s nimi ovplyvniť.

Vďaka praktickým cvičeniam si osvojíte prácu s týmito nástrojmi a lepšie ich tak zaradíte do svojej praxe. Vyskúšate si množstvo aplikácií, ale zároveň získate informácie o celom koncepte použitia týchto techník a tým aj neobmedzené možnosti pri ich používaní.

Platba v EUR - pre prihlášky zo Slovenska

Pokiaľ si prajete platiť v Eurách, prosíme o zaslanie čiastky uvedenej nižše na účet: SK92 0900 0000 0051 3896 6003.
Zároveň nám prosím uveďte do poznámky, že platíte v EUR, prípadne SK DIČ, upravíme Vám faktúru.

Pods 185 EUR

Floss 185 EUR

Pods + Floss 315 EUR

Ciele kurzu FMT RockFloss

Po absolvovaní kurzu budú jeho účastníci:

 • schopní porozumieť a používať model myofasciálnej sekvencie
 • vedieť sa orientovať a využívať v praxi nový proces preverovania kôže/fascií/pohybu
 • vedieť sa vyznať a byť schopní použiť výskum vzťahujúci sa ku kĺzaniu spojivového tkaniva, redukcii bolesti a pohybovej terapii
 • orientovať sa v neuroanatómii dermálneho a fasciálneho subsystému
 • používať a začleniť do bežnej terapie “banded floss” techniky vzťahujúce sa k patológiám mäkkého tkaniva týkajúcích sa napätia/dekompresie, smeru vonkajšieho namáhania a tlaku
 • porovnať a zhodnotiť výhodnosť použitia a použíť rôzne rehabilitačné metódy za využitia RockFloss

V cene kurzu sú zahrnuté RockFloss 5 cm + 10 cm v hodnote 400 a 900 Kč

FMT RockPods

Metóda Myofascial Cupping (myofasciálne bankovanie) je známa už od ranného 19. storočia. Iba nedávno však začali fialové odtlačky kruhov na chrbte profesionálnych športovcov priťahovať k prastarej myofasciálnej terapii väčšiu pozornosť verejnosti. Podoba pomôcok a princípu ich využitia sa v čase zmenili, avšak základný princíp vytvorenia podtlaku na koži s pomocou nástroja a následné uvoľnenie tlaku (a teda aj väziva a svalov na postihnutom mieste) zostávajú naďalej rovnaké.

RockPods sú založené na kožnej/fasciálnej dekompresii pre zlepšenie a uľahčenie pohyblivosti tkaniva, zlepšenie pohybu a tíšenie bolesti použitím myofasciálnych pomôcok. Kurz sa sústredí na anatómiu, fyziológiu a neurológiu účinku myofasciálneho bankovania na kĺzaní spojivového tkaniva, trakcie tkaniva a tkanivovej dekompresie. Pozornosť bude v tejto súvislosti venovaná taktiež pozorovaniu a odbornému hodnoteniu dermálneho a fasciálneho systému v súvislosti s kožnou a fasciálnou dekompresiou. Kurz Vás naučí ako pomôcky (RockPods) využívať a začleniť do klasických rehabilitačných techník a postupov a ponúkne taktiež ohľad odbornej literatúry na problematiku.

Príklady použitia RockPods v praktickej časti kurzu:

 • kĺzanie tkaniva pri vnútornom a vonkajšom zaťažení (pohybe)
 • techniky použitia pri bolestiach, ovplyvnenie voľných nervových zakončení
 • manipulácie s jazvami
 • bankovanie pri zmysluplných pohyboch – bedrová a krčná chrbtica (využitie vo frontálnej, sagitálnej a transverzálnej rovine), končatiny (rameno, koleno, lakeť, predlaktie, zápästie a dlaň, predná strana stehien, hamstringy, lýtka, stupaj nohy, plantárna fascia), latissimus, …
 • senzomotorický tréning – vizuálny a taktilný podnet, práca s lopatkami, padanieí špičky (drop foot), …
 • taktilná diskriminačná tréningová hra
 • použitie pri špecifických športových pohyboch – golf, jóga, futbal, hokej, hádzaná, …
 • korekcia držania tela – napr. pozícia panvy pri drepe
 • kombinácia RockPods s pružnými gumami “bandy”
 • neurologické bankovanie – mobilizácia a spôsoby použitia RockPods (mediánny a radiálny nerv, supraskapulárny nerv, fibulárny nerv, lat femoral cutaneous nerv, femorálny nerv, sedací nerv (sciatic nerve), saphenous nerv, anterior cutaneous nerve entrapment syndrome (ACNES))
 • Tento 6-hodinový kurz je zakončený certifikátom. Všetky pomôcky potrebné na kurze Vám budú poskytnuté. Kurz FMT RockPods nemá žiadne prerekvizity.
Ciele kurzu FMT RockPods

Po absolvovaní kurzu budú jeho účastníci:

 • schopní porozumieť a používať model myofasciálnej sekvencie
 • vedieť sa orientovať a využívať v praxi nový proces preverovania kôže/fascií/pohybu
 • vedieť sa vyznať a byť schopní použiť výskum vzťahujúci sa ku kĺzaniu spojivového tkaniva, redukcii bolesti a pohybovej terapii
 • orientovať sa v neuroanatómii dermálneho a fasciálneho subsystému
 • používať a začleniť do bežnej terapie “bankovacie” techniky vzťahujúce sa k patológiám mäkkého tkaniva týkajúcích sa napätia/dekompresie, smeru vonkajšieho namáhania a tlaku
 • porovnať a zhodnotiť výhodnosť použitia a použíť rôzne rehabilitačné metódy za využitia RockPods

V cene kurzu je zahrnutá sada RockPods v hodnote 1 800 Kč

FMT ROCKPODS & ROCKFLOSS

Na týchto kurzoch obdržíte prvotriedne pomôcky RockFloss & RockPods a dozviete sa, ako s nimi zaobchádzať, na akej báze fungujú a čo všetko sa dá vlastne s nimi ovplyvniť.

Vďaka praktickým cvičeniam si osvojíte prácu s týmito nástrojmi a lepšie ich tak zaradíte do svojej praxe. Vyskúšate si množstvo aplikácií, ale zároveň získate informácie o celom koncepte použitia týchto techník a tým aj neobmedzené možnosti pri ich používaní.

Mám záujem iba o RockPods / RockFloss

Prihlásiť sa môžete aj iba na prvý alebo druhý deň. Stačí si vybrať iba sobotný/nedeľný termín

1. deň (sobota) - RockPods
2. deň (nedeľa) - RockFloss

Čo o nás hovoria absolventi

Přihláška na „RockPods & RockFloss - bankovanie a flossing“

Dostupné termíny
09.–10. 03. 2024 - Praha
09. 03. 2024 - Praha
10. 03. 2024 - Praha
Ukázat seznam termínů

9. marec - RockPods

10. marec - RockFloss

9.-10. marec- RockPods+RockFloss

Údaje o účastníkovi
Celkom k úhrade
315,00 €
Všetky platobné údaje nájdete v e-maile po vyplnení prihlášky.
Cena kurzu je uvedená vč. DPH 20 %.

Kurz je pojat jako odborná diskuse nad tématy a praktické procvičování technik uvedených v jeho popisu, přičemž je vždy třeba mít na paměti, že procvičované techniky jsou jedním z možných přístupů k léčbě určitého problému – postup léčby konkrétního pacienta je na odborném úsudku kvalifikované osoby, která pacienta léčí. Odesláním přihlášky účastník zároveň bere na vědomí, že absolvování workshopu ani obdržený certifikát nenahrazují odbornou způsobilost vyžadovanou právními předpisy pro výkon zdravotnických ani jiných povolání a samy o sobě jej neopravňují k praktikování technik diskutovaných a procvičovaných na workshopu na třetích osobách ani na účastníku samotném.