Kurzy RockPods & RockFloss

Na kurzoch sa zameriavame na dve fascinujúce a časom preverené metódy: bankovanie, čo je terapia využívajúca podtlak, a flossing, známy tiež ako kompresná terapia. Tieto techniky majú bohatú históriu, ale my ich predstavujeme vo svetle najnovších vedeckých poznatkov a trendov. Zoznámime vás s moderným využitím týchto metód v rámci súčasných terapeutických programov, kde využívame najnovšie výskumy na odhalenie ich možného potenciálu a zároveň aj obmedzenia.

V rámci kurzu získate špičkové pomôcky RockFloss a RockPods a naučíme vás, ako s nimi efektívne pracovať. Prostredníctvom praktických cvičení a vzájomnej výmeny skúseností nielenže zdokonalíte svoje zručnosti v používaní týchto nástrojov, ale tiež pochopíte hlbšie princípy a celkový koncept ich aplikácie v terapii.

Kurz prebieha v priateľskej, podporujúcej a uvoľnenej atmosfére, ktorá je ideálna pre učenie a zdieľanie skúseností. Pridajte sa k nám a objavte, ako môžete tieto tradičné metódy transformovať na využitie v súčasnej terapii.

Program

Ponúkame vám jedinečnú príležitosť prihlásiť sa na dva špecializované kurzy, ktoré je možné absolvovať samostatne alebo v kombinácii pre komplexnejší vzdelávací zážitok.

1. deň - RockPods (bankovanie)

Na tomto intenzívnom kurze sa zameriame na efektívne začlenenie bankovania do praxe. Odhalíme históriu tejto fascinujúcej metódy a preskúmame jej dekompresné účinky a mechanizmus pôsobenia na základe najnovších vedeckých poznatkov. Získate hlbšie pochopenie o vplyve bankovania na vnímanie bolesti a mobilizáciu mäkkých tkanív, a to všetko podložené praktickými príkladmi a ukážkami. Kurz zahŕňa praktickú časť, kde sa naučíte základné aj pokročilé techniky bankovania s využitím silikónových baniek, a to ako v statických, tak v dynamických aplikáciách. Vyskúšate si rôzne volenie podtlaku baniek a stupňovanú aplikáciu na tkanivá ako pasívnymi, tak aktívnymi technikami. Pripravte sa na prehĺbenie vašich znalostí o aplikácii bankovania v rôznych oblastiach tela a integráciu tejto techniky do moderných terapie.

Prehľad kurzu:

 • História bankovania
 • Dekompresný efekt
 • Výskum
 • Terapeutická súvaha
 • Stupňovaná intenzita
 • Techniky bankovania - prax

Môžete sa tešiť na ukážky vyšetrenia a aplikácie (rôzne prístupy a stupne aplikácie), pričom sa bavíme ako o vonkajšom, tak vnútornom sklze a zapojení bankovania do modernej terapie. Ukazujeme si, ako banky využívať pri pohybe a terapeutických cvičeniach, ako aj pri pasívnej, rozšírenej manuálnej terapii mäkkých tkanív. V praxi riešime niekoľko oblastí a možností aplikácie od regiónov chrbta, ramien a horných končatín až po nohy. Spomenieme si aj bankovanie pri navádzaní pohybu, nervových entrapmentoch, alebo práci s jazvou.

V cene kurzu RockPods (kufrík s bankami) hodnote 60 €

 

2. deň - RockFloss (kompresný flossing)

Tento kurz je zameraný na možnosti využitia a začlenenia kompresného flossingu do praxe. V teoretickej časti sa od histórie kompresnej terapie dostávame k mechanizmu účinku flossovania a následne rozoberáme informácie z aktuálnych vedeckých štúdií, ktoré nám poskytujú infomrmácie o možnostiach a obmedzeniach tejto terapie. Pre zakotvenie týchto informácií a využitie flossingu v praxi ďalej nahryzneme témy vnímania bolesti a tiež posunlivosti mäkkých tkanív, jej špecifické vyšetrenie a možnosť ovplyvnenia v praxi.

Prehľad kurzu:

 • História kompresnej terapie
 • Mechanizmus účinku
 • Výskum
 • Vyšetrenie
 • Šmykľavosť a pohyblivosť tkanív
 • Terapeutická súvaha
 • Techniky flossovanie - prax

V praxi sa zameriame na základy a modifikované aplikácie a najčastejšie využitie flossu a jeho lokálneho a globálneho využitia v rámci fasciálnych reťazcov. Môžete sa tešiť na ukážky aplikácie (rôzne prístupy a aplikácie) na nohu, členok, lýtko, koleno, stehno a bedrový kĺb, oblasť rebier a trupu, rameno, lakeť, zápästie a predlaktia. To všetko v mnohých variantoch a stupňoch ako pasívnej (manuálnej) terapie mäkkých tkanív a asistovanej mobilizácii kĺbov, tak aktívnej terapii od jednoduchých k zložitejším pohybom a progresívnemu zaťaženiu. Všeobecné techniky ešte doplníme o ukážky špecifických a korekčných ukážok aplikácie flossu v terapii pre prácu so sklznosťou tkanív, moduláciou bolesti a zvyšovaním rozsahu pohybu v kĺboch.

V cene kurzu RockFloss 5 cm + 10 cm v hodnote 400 a 900 Sk

Oba kurzy sú designované tak, aby poskytli komplexné pochopenie a praktické zručnosti v týchto revolučných metódach, ktoré môžete ihneď začleniť do svojej praxe. Každý kurz je 6 hodín dlhý a po jeho úspešnom absolvovaní obdržíte certifikát. V cene kurzu je zahrnutá kompletná sada pomôcok: pre RockPods kufrík s bankami a pre RockFloss kombinácia pások so šírkami 5 cm a 10 cm a skriptá k týmto kurzom. Kurzy FMT RockPods a RockFloss nevyžadujú žiadne predchádzajúce skúsenosti alebo predpoklady, všetko potrebné pre kurz vám bude poskytnuté. Pridajte sa k nám a rozšírte svoje terapeutické zručnosti pomocou týchto inovatívnych a efektívnych metód.

Mám záujem iba o RockPods / RockFloss

Prihlásiť sa môžete aj iba na prvý alebo druhý deň. Stačí si vybrať iba sobotný/nedeľný termín

1. deň (sobota) - RockPods
2. deň (nedeľa) - RockFloss

Platba v EUR - pro přihlášky zo Slovenska

Ak si prajete platiť v Eurách, prosíme o zaslanie časti uvedenej nižšie na účet: SK92 0900 0000 0051 3896 6003.
Zároveň nám prosím uveďte do poznámky, že platíte v EUR, prípadne SK DIČ, upravíme Vám faktúru.

Pods 185 EUR

Floss 185 EUR

Pods + Floss 315 EUR

Čo o nás hovoria absolventi

Přihláška na „RockPods & RockFloss - bankovanie a flossing“

Dostupné termíny
03.–04. 08. 2024 - Praha
03. 08. 2024 - Praha
04. 08. 2024 - Praha
Ukázat seznam termínů

3. august - RockPods 185 euro
4. august - RockFloss 185 euro
3. - 4. srpna RockPods + RockFloss 315 euro

Údaje o účastníkovi
Celkom k úhrade
315,00 €
Všetky platobné údaje nájdete v e-maile po vyplnení prihlášky.
Cena kurzu je uvedená vč. DPH 20 %.

Kurz je pojat jako odborná diskuse nad tématy a praktické procvičování technik uvedených v jeho popisu, přičemž je vždy třeba mít na paměti, že procvičované techniky jsou jedním z možných přístupů k léčbě určitého problému – postup léčby konkrétního pacienta je na odborném úsudku kvalifikované osoby, která pacienta léčí. Odesláním přihlášky účastník zároveň bere na vědomí, že absolvování workshopu ani obdržený certifikát nenahrazují odbornou způsobilost vyžadovanou právními předpisy pro výkon zdravotnických ani jiných povolání a samy o sobě jej neopravňují k praktikování technik diskutovaných a procvičovaných na workshopu na třetích osobách ani na účastníku samotném.