Informácie pre spotrebiteľov

Právny kútik

Mimosúdne vybavovanie sťažností Kupujúcich-Spotrebiteľov zaisťuje Predávajúci elektronickou poštou prostredníctvom adresy info@svetfyzioterapie.cz alebo telefonicky na tel. + 420 603 261 064.

V prípade, že dôjde medzi Predávajúcim a Kupujúcim-Spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže Kupujúci-Spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je

Česká obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR
Štefanská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Kupujúci-Spotrebiteľ môže využiť aj platformu pre riešenie sporov online, Ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.