RockBlades - mobilizácie mäkkých tkanív

Pojem IASTM je bežne spájaný s predstavou oceľových nástrojov a fyzicky náročnou prácou pri ich aplikácii, ktorá často vo výsledku spôsobuje začervenanie kože či modriny. FMT IASTM kurzy oproti tomu predstavujú nový koncept pohybovej terapie a zvyšovania výkonu prostredníctvom šetrných techník, pomocou ktorých sa dá dosiahnuť dobre znateľných výsledkov. Napriek tomu, že nástroje majú tvrdé hrany, techniky ich používania nie sú agresívne. Nástroje Vám pomôžu s manuálnou terapiou a zároveň budú šetriť Vaše ruky!

Kurzy vyučujú naozajstní experti v odbore. V cene kurzu su zahrnuté aj nástroje! FMT IASTM kurzy sú určené pre profesionálov v zdravotníckom odbore, fyzioterapeutov, fitness a iných trénerov či masérov. Výstupom z kurzu je medzinárodne uznávaný certifikát. 

FMT Blades Advanced

Kurz FMT Blades Advanced predstavuje koncept kĺzania fasciálneho kĺzania a neurosenzorickej bolesti modulovanej prostredníctvom mobilizovaného mäkkého tkaniva nástrojom. Napriek tomu, že majú používané pomôcky tvrdé hrany, vyučované techniky nie sú nijako agresívne a pritom prinášajú znateľné výsledky. Pozornosť je v kurzu venovaná anatómii, fyziológii, neurológii a myofasciálnym mäkkým technikám a ďalej tiež konceptu kĺzania hlbokých fascií s použitím gumového púzdra pre adhezne tkánivá. FMT Blades Advanced kurz sa venuje tiež tíšeniu bolesti skrz špecifickú mechanicko-recepčnú stimuláciu za použitia novej “hrebeňovej” metódy. Kurz je určený pre profesionálov v zdravotníckom odbore  fyzioterapie, fitness i trenérov a masérov.

Príklady praktických techník z kurze:

 • princíp techniky s dôrazom na rôzne druhy prítlaku nástroja, smeru a frekvencie nástroja v závislosti na dostupných výzkumoch
 • modulácie bolesti pomocou hrebeňovej metódy (horné a dolné končatiny, trup, krk a tvár)
 • koncept kĺzania tkaniva pomocou gumovej nasadky s cieľom ovplyvniť nervové entrapmenty pomocou pohybu nástroja a tela so zameraním na rôzne druhy kĺzania (syndróm karpálneho tunelu, supraskapulárny tunelový syndróm, subokcipitálny tunelový syndróm, cluneal tunnel syndrome, saphenous nervový syndróm,
 • syndróm tarzálneho tunelu, superficial peroneal syndrome
 • inhibícia – rôzne časti tela (horné a dolné končatiny, trup, …)
 • facilitácia – rôzne časti tela (horné a dolné končatiny, trup, …)
 • použitie dvoubodové diskriminácie pre test a retest
Platba v EUR - pre prihlášky zo Slovenska

Pokiaľ si prajete platiť v Eurách, prosíme o zaslanie čiastky uvedenej nižšie na účet: SK92 0900 0000 0051 3896 6003.
Zároveň nám prosím uveďte do poznámky, že platíte v EUR, prípadne SK DIČ, upravíme Vám fakturu.

Blades 435 EUR

Blades Advanced 335 EUR

Blades + Blades Advanced 695 EUR

FMT BLADES & BLADES ADVANCED

Naučte sa pracovať s nástrojmi na mobilizáciu mäkkých tkanív (IASTM nástroje – Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization) a používať ich v starostlivosti o vašich pacientov či športových zverencov.

Výnimočnosť týchto kurzov je v zameraní sa na neurofyziologické pôsobenie týchto metód, nie len teda na lokálne mechanické a biochemické účinky a ďalej v dôraze na evidence-based prístupe. Absolvovaním kurzu získate mezinárodne uznávaný certifikát!

Cieľ kurzu FMT Blades Advanced

Po absolvováni kurzu budú jeho účastníci:

 • rozumieť a schopní v praxi využiť model myofasciálnych reťazcov
 • identifikovať a pracovať s neuroanatómiou dermálneho/fasciálneho subsystému
 • rozpoznať a pracovať s kožným/fasciálnym procesom kĺzania
 • orientovať sa a vedieť interpretovať výzkumy týkajúce sa IASTM ohľadne kĺzania pojivového tkaniva a modulácie bolesti
 • v praxi používať IASTM techniky a začleňovať je do ďaľších fyzioterapeutických procedúr
 • analyzovať a uvoľňovať najčastejšie entrapmenty kožných nervov v horných a dolných končatinách a trupu

V cene kurzu Mohawk v hodnote 5 000 Kč

Mám záujem iba o prvý/druhý deň

Prihlásiť sa môžete i len na prvý alebo druhý deň. Stačí si vybrať iba sobotný/nedelný termín

1. deň (sobata) - FMT BLADES BLADES
2. deň (nedeľa) - FMT BLADES ADVANCED

IASTM

Pojem IASTM je bežne spájaný s predstavou ocelových nástrojov a fyzicky náročnou pracou pri jej aplikácii, ktorá vo výsledku často spôsobuje začervenanie a modriny na koži. FMT IASTM kurzy naproti tomu predstavujú nový koncept pohybovej terapie a zvyšovaní výkonu prostredníctvom šetrných technik. Napriek tomu že nástroje majú tvrdé hrany, techniky pri ich použití nie sú agresívne a i napriek tomu možno dosiahnúť znateľných účinkov. Nástroje vám pomôžu s manuálnou terapiou a zároveň budú šetriť vaše ruky!

Kurzy lektorujú skutoční experti v odbore. V cene kurzu sú zahrnuté nástroje! FMT IASTM kurzy sú určené pre profesionálov v zdravotníckom odbore fyzioterapie, fitness i iných trenérov a masérov. Výstupom z kurzu je mezinárodne uznávaný certifikát.

FMT Blades

Kurz FMT Blades sa zameriava na chybné pohybové návyky, ich identifikácie pozorováním a ich nápravu za použití IASTM pomôcok. Pozornosť na kurzu je venovaná anatómii, fyziológii a neurológii a myofasciálnym mäkkým technikám, založených na dostupných výzkumoch. IASTM techniky sú na kurze tiež kombinované s technikami tejpovania a korekčného cvičenia, aby si jeho absolventi osvojili komplexný prístup ku svojim pacientom a cvičencom. Výuka prebieha predovšetkým formou workshopu s veľmi praktickým prístupom.

Príklady praktických techník z kurzu:

 • princíp techniky s dôrazom na rôzné druhy prítlaku nástroja, smeru a frekvencie nástroja v závislosti na dostupných výzkumoch
 • modulácie bolesti (Feathering Stroke) – ruka, stehno, rameno, predlaktie, …
 • facilitácie – rôzné časti tela v závislosti na danom probléme – noha, členok, predkolenie, koleno, …
 • inhibície – rôzné časti tela v závislosti na danom probléme – hypertonické regióny (Pektorálne fascie, Fascie m. trapezius, …), brušna stena, bránica, lýtko, …
 • mobilizácie tkaniva – mokrá a suchá terapia
 • lymfodrenáž
 • práca s fasciálnymi reťazcami (frontálne, dorzálne, laterálne, funkčné a reťazec hornej končatiny)
 • použitie dvojbodovej diskriminácie pre test a retest
Ciele kurzu FMT Blades

Po absolvovaní kurzu budú jeho účastníci:

 • rozumieť a byť schopní aplikovať model myofasciálneho reťazenia (FASCIAL ANATOMY)
 • schopní definovať, diskutovať a orientovať sa v neuroanatómii fasciálneho subsystému
 • identifikovať a demonštrovať techniky pozorovania pohybu za účelom zistenia chybných pohybových vzorcov
 • orientovať sa v odbornej teórii a štúdiách ohľadom IASTM
 • aplikovať a kombinovať IASTM prácu s nástrojmi a funkčným tejpovaním za účelom zvýšenia kvality pohybu tela, rozumieť a byť schopný aplikovať „suché fasciálne kĺzanie“ pre podporu lepšieho rozsahu pohybu.


V cene kurzu RockBlades 2.0 v hodnote 7 500 Kč

Čo o nás hovoria absolventi