RockBlades - mobilizácie mäkkých tkanív

Pojem IASTM je bežne spájaný s predstavou oceľových nástrojov a fyzicky náročnou prácou pri ich aplikácii, ktorá často vo výsledku spôsobuje začervenanie kože či modriny. FMT IASTM kurzy oproti tomu predstavujú nový koncept pohybovej terapie a zvyšovania výkonu prostredníctvom šetrných techník, pomocou ktorých sa dá dosiahnuť dobre znateľných výsledkov. Napriek tomu, že nástroje majú tvrdé hrany, techniky ich používania nie sú agresívne. Nástroje Vám pomôžu s manuálnou terapiou a zároveň budú šetriť Vaše ruky!

Kurzy vyučujú naozajstní experti v odbore. V cene kurzu su zahrnuté aj nástroje! FMT IASTM kurzy sú určené pre profesionálov v zdravotníckom odbore, fyzioterapeutov, fitness a iných trénerov či masérov. Výstupom z kurzu je medzinárodne uznávaný certifikát. 

FMT Blades Advanced

Kurz FMT Blades Advanced predstavuje koncept kĺzania fasciálneho kĺzania a neurosenzorickej bolesti modulovanej prostredníctvom mobilizovaného mäkkého tkaniva nástrojom. Napriek tomu, že majú používané pomôcky tvrdé hrany, vyučované techniky nie sú nijako agresívne a pritom prinášajú znateľné výsledky. Pozornosť je v kurzu venovaná anatómii, fyziológii, neurológii a myofasciálnym mäkkým technikám a ďalej tiež konceptu kĺzania hlbokých fascií s použitím gumového púzdra pre adhezne tkánivá. FMT Blades Advanced kurz sa venuje tiež tíšeniu bolesti skrz špecifickú mechanicko-recepčnú stimuláciu za použitia novej “hrebeňovej” metódy. Kurz je určený pre profesionálov v zdravotníckom odbore  fyzioterapie, fitness i trenérov a masérov.

Príklady praktických techník z kurze:

 • princíp techniky s dôrazom na rôzne druhy prítlaku nástroja, smeru a frekvencie nástroja v závislosti na dostupných výzkumoch
 • modulácie bolesti pomocou hrebeňovej metódy (horné a dolné končatiny, trup, krk a tvár)
 • koncept kĺzania tkaniva pomocou gumovej nasadky s cieľom ovplyvniť nervové entrapmenty pomocou pohybu nástroja a tela so zameraním na rôzne druhy kĺzania (syndróm karpálneho tunelu, supraskapulárny tunelový syndróm, subokcipitálny tunelový syndróm, cluneal tunnel syndrome, saphenous nervový syndróm,
 • syndróm tarzálneho tunelu, superficial peroneal syndrome
 • inhibícia – rôzne časti tela (horné a dolné končatiny, trup, …)
 • facilitácia – rôzne časti tela (horné a dolné končatiny, trup, …)
 • použitie dvoubodové diskriminácie pre test a retest
Platba v EUR - pre prihlášky zo Slovenska

Pokiaľ si prajete platiť v Eurách, prosíme o zaslanie čiastky uvedenej nižšie na účet: SK92 0900 0000 0051 3896 6003.
Zároveň nám prosím uveďte do poznámky, že platíte v EUR, prípadne SK DIČ, upravíme Vám fakturu.

Blades 435 EUR

Blades Advanced 335 EUR

Blades + Blades Advanced 695 EUR

FMT BLADES & BLADES ADVANCED

Naučte sa pracovať s nástrojmi na mobilizáciu mäkkých tkanív (IASTM nástroje – Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization) a používať ich v starostlivosti o vašich pacientov či športových zverencov.

Výnimočnosť týchto kurzov je v zameraní sa na neurofyziologické pôsobenie týchto metód, nie len teda na lokálne mechanické a biochemické účinky a ďalej v dôraze na evidence-based prístupe. Absolvovaním kurzu získate mezinárodne uznávaný certifikát!

Cieľ kurzu FMT Blades Advanced

Po absolvováni kurzu budú jeho účastníci:

 • rozumieť a schopní v praxi využiť model myofasciálnych reťazcov
 • identifikovať a pracovať s neuroanatómiou dermálneho/fasciálneho subsystému
 • rozpoznať a pracovať s kožným/fasciálnym procesom kĺzania
 • orientovať sa a vedieť interpretovať výzkumy týkajúce sa IASTM ohľadne kĺzania pojivového tkaniva a modulácie bolesti
 • v praxi používať IASTM techniky a začleňovať je do ďaľších fyzioterapeutických procedúr
 • analyzovať a uvoľňovať najčastejšie entrapmenty kožných nervov v horných a dolných končatinách a trupu

V cene kurzu Mohawk v hodnote 5 000 Kč

Mám záujem iba o prvý/druhý deň

Prihlásiť sa môžete i len na prvý alebo druhý deň. Stačí si vybrať iba sobotný/nedelný termín

1. deň (sobata) - FMT BLADES BLADES
2. deň (nedeľa) - FMT BLADES ADVANCED

IASTM

Pojem IASTM je bežne spájaný s predstavou ocelových nástrojov a fyzicky náročnou pracou pri jej aplikácii, ktorá vo výsledku často spôsobuje začervenanie a modriny na koži. FMT IASTM kurzy naproti tomu predstavujú nový koncept pohybovej terapie a zvyšovaní výkonu prostredníctvom šetrných technik. Napriek tomu že nástroje majú tvrdé hrany, techniky pri ich použití nie sú agresívne a i napriek tomu možno dosiahnúť znateľných účinkov. Nástroje vám pomôžu s manuálnou terapiou a zároveň budú šetriť vaše ruky!

Kurzy lektorujú skutoční experti v odbore. V cene kurzu sú zahrnuté nástroje! FMT IASTM kurzy sú určené pre profesionálov v zdravotníckom odbore fyzioterapie, fitness i iných trenérov a masérov. Výstupom z kurzu je mezinárodne uznávaný certifikát.

FMT Blades

Kurz FMT Blades sa zameriava na chybné pohybové návyky, ich identifikácie pozorováním a ich nápravu za použití IASTM pomôcok. Pozornosť na kurzu je venovaná anatómii, fyziológii a neurológii a myofasciálnym mäkkým technikám, založených na dostupných výzkumoch. IASTM techniky sú na kurze tiež kombinované s technikami tejpovania a korekčného cvičenia, aby si jeho absolventi osvojili komplexný prístup ku svojim pacientom a cvičencom. Výuka prebieha predovšetkým formou workshopu s veľmi praktickým prístupom.

Príklady praktických techník z kurzu:

 • princíp techniky s dôrazom na rôzné druhy prítlaku nástroja, smeru a frekvencie nástroja v závislosti na dostupných výzkumoch
 • modulácie bolesti (Feathering Stroke) – ruka, stehno, rameno, predlaktie, …
 • facilitácie – rôzné časti tela v závislosti na danom probléme – noha, členok, predkolenie, koleno, …
 • inhibície – rôzné časti tela v závislosti na danom probléme – hypertonické regióny (Pektorálne fascie, Fascie m. trapezius, …), brušna stena, bránica, lýtko, …
 • mobilizácie tkaniva – mokrá a suchá terapia
 • lymfodrenáž
 • práca s fasciálnymi reťazcami (frontálne, dorzálne, laterálne, funkčné a reťazec hornej končatiny)
 • použitie dvojbodovej diskriminácie pre test a retest
Ciele kurzu FMT Blades

Po absolvovaní kurzu budú jeho účastníci:

 • rozumieť a byť schopní aplikovať model myofasciálneho reťazenia (FASCIAL ANATOMY)
 • schopní definovať, diskutovať a orientovať sa v neuroanatómii fasciálneho subsystému
 • identifikovať a demonštrovať techniky pozorovania pohybu za účelom zistenia chybných pohybových vzorcov
 • orientovať sa v odbornej teórii a štúdiách ohľadom IASTM
 • aplikovať a kombinovať IASTM prácu s nástrojmi a funkčným tejpovaním za účelom zvýšenia kvality pohybu tela, rozumieť a byť schopný aplikovať „suché fasciálne kĺzanie“ pre podporu lepšieho rozsahu pohybu.


V cene kurzu RockBlades 2.0 v hodnote 7 500 Kč

Čo o nás hovoria absolventi

Přihláška na „RockBlades - mobilizácie mäkkých tkanív“

Dostupné termíny
04.–05. 11. 2023 - Praha
04. 11. 2023 - Praha
05. 11. 2023 - Praha
Ukázat seznam termínů

4. november - Rock Blades
5. november - Rock Blades Advanced
4. - 5. november - Rock Blades + Blades Advanced

Údaje o účastníkovi
Celkom k úhrade
695,00 €
Všetky platobné údaje nájdete v e-maile po vyplnení prihlášky.
Cena kurzu je uvedená vč. DPH 20 %.

Kurz je pojat jako odborná diskuse nad tématy a praktické procvičování technik uvedených v jeho popisu, přičemž je vždy třeba mít na paměti, že procvičované techniky jsou jedním z možných přístupů k léčbě určitého problému – postup léčby konkrétního pacienta je na odborném úsudku kvalifikované osoby, která pacienta léčí. Odesláním přihlášky účastník zároveň bere na vědomí, že absolvování workshopu ani obdržený certifikát nenahrazují odbornou způsobilost vyžadovanou právními předpisy pro výkon zdravotnických ani jiných povolání a samy o sobě jej neopravňují k praktikování technik diskutovaných a procvičovaných na workshopu na třetích osobách ani na účastníku samotném.