SI skloubení - diagnostika a rehabilitace

Ohľadom fyzioterapie SI skĺbenie koluje mnoho informácií, ktoré môžu byť už prekonané, alebo nepresné. Niektoré výskumy publikujú hodnoty incidencie až 30 % (čo budeme diskutovať), a napriek tomu je mnoho vecí okolo fyzioterapie klientov s bolesťami v tejto oblasti stále nejasných a nepodložených. V rámci tohto workshopu s vami budeme zdieľať dáta z dostupných výskumov z posledných rokov pre lepšie pochopenie danej oblasti a človeka ako celku. Tieto informácie Vám ďalej umožnia nasmerovať prax, podľa najnovších výskumov.

Môžete sa tešiť na veľké množstvo praktických ukážok zahŕňajúcich manuálnu terapiu, cvičenie a tejpovanie.

Celý workshop je natočený pri live vysielaní (a je teda doplnený aj o otázky účastníkov) a doplnený o profesionálne spracované videá s praktickými ukážkami.< /strong>

Program

Teoretická časť

 • Úvod
 • Štruktúra a funkcie
 • Pohyby SI skĺbenia
 • Klinický význam
 • Diagnostika a diferenciálna diagnostika
 • Možnosti liečby

Praktická časť

 • Vyšetrenie
 • Manuálna terapia - masáž, mobilizácia, trakcie a vibračné terapie
 • Akútna fáza
 • Subakútna fáza
 • Pokročilá (fyzio)terapia a práca s chronickými pacientmi
 • Špecifické cvičenie na panvové dno
 • Ukážka tejpovania

Obsah

Workshop je rozdelený do teoretickej a praktickej časti.

Pre udržanie klinickej praxe "up to date" je nevyhnutné stále sledovať nové výskumy a posúvať sa dopredu. Je nám jasné, že nie každý má desiatky hodín mesačne na to, aby prechádzal nové, dostupné dáta, takže sme to urobili za vás a všetko zhrnuli do tohto workshopu.

Prešli sme desiatky výskumov z posledných rokov a dali dohromady najzásadnejšie informácie, ktoré s vami zdieľame práve v teoretickej časti kurzu: 

 • Tieto informácie sa týkajú prevažne anatómie, diagnostiky a možností liečby.
 • Informácie z teoretickej časti sú zásadné pre pochopenie danej problematiky a taktiež pre správnu edukáciu pacienta.
 • Celú diagnostiku sme na prianie účastníkov zhrnuli do bodového zoznamu, pre jednoduchšie použitie a orientáciu v praxi.

V praktickej časti si následne demonštrujeme, ako najlepšie (najvalidnejšie) diagnostikovať bolesti SI. Zároveň si ukážeme možnosti terapie, čím nadviažeme na výskumy z teoretickej časti. Môžete sa tešiť na:

 • Manuálne techniky, v ktorých ukazujeme masáž svalov, mobilizácia a trakcia kĺbov a možnosti využitia vibračnej terapie.
 • Veľkú časť praxe venujeme cvičebnú terapiu, ktorú rozdeľujeme do niekoľkých fáz. Demonštrujeme cviky a pohyby, ktoré je dobré vykonávať pri akútnych aj chronických bolestiach.
 • Na prianie účastníkov sme tiež doplnili napríklad ukážku špecifického cvičenia panvového dna, alebo tejpovanie bolestivého SI skĺbenia.
Prednášaujúci

Mgr. Jiří Vítek a Ing. Bc. Tomáš Nedoma

Organizačné informácie

Po zaplatení kurzu sa Vám sprístupní sekcia, v ktorej je nahraná ako teoretická, tak praktická časť kurzu. Prístup do tejto sekcie nie je časovo obmedzený.

Jedná sa o záznam z online kurzu, takže sú vo videu obsiahnuté o otázky účastníkov, kde praktická časť je pretočená v štúdiu pre ešte lepšiu kvalitu záznamu.

Dĺžka: 192 minút 

Výstup: certifikát o absolvovaní

Obsahuje: Skripta (slajdy z prezentácie)

Je zakázané akékoľvek šírenie, alebo zdieľanie kurzu ďalším osobám, a to pod pokutou a bezvýhradné zablokovanie účtu, bez možnosti vrátenia peňazí. Svet fyzioterapie si vyhradzuje právo na kontrolu prihlasovania IP adries a ďalšie, viď obchodné podmienky.

 

Platba v Kč

Pokud si přejete platit v Kč, kurz si můžete zakoupit na CZ verzi webu zde: https://www.svetfyzioterapie.cz/online-kurz/radikulopatie-lp-diagnostika-a-rehabilitace

Slovenská komora fyzioterapeutov udeľuje 3 kreditov

Slovenská komora fyzioterapeutov pridelila kurzu 3 kreditov.

Pokiaľ požadujete pridelenie kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov, uveďte nám to prosím do poznámky k prihláške.

Zároveň súhlasíte so zaslaním všetkých vyplnených údajov v prihláške Slovenskej komore fyzioterapeutov za účelom evidencie absolventov akreditovaných kurzov.

Čo o nás hovoria absolventi

Přihláška na „SI skloubení - diagnostika a rehabilitace“

Cena kurzu
100,00 €
Cena kurzu je uvedená vč. DPH 20 %.
Prihlásenie
Registrácia