Bankovanie - moderné využitie v praxi

Bankovanie je známe tiež ako podtlaková terapia. Jeho využitie má bohatú históriu, ale my ich predstavujeme vo svetle najnovších vedeckých poznatkov a trendov. Zoznámime vás s moderným využitím týchto pomôcok v rámci súčasných terapeutických programov, kde využívame najnovšie výskumy na odhalenie ich možného potenciálu a zároveň aj obmedzenia.

V rámci kurzu získate špičkové pomôcky RockPods (kufrík s bankami) a naučíme vás, ako s nimi efektívne pracovať. Prostredníctvom praktických ukážok a zdieľania našich skúseností nielenže zdokonalíte svoje zručnosti v používaní týchto nástrojov, ale tiež pochopíte hlbšie princípy a celkový koncept ich aplikácie v terapii.

Jedná sa o on-line kurz, takže sa k teórii aj praktickým ukážkam môžete vracať! Na webe ponúkame aj prezenčnú formu tohto kurzu.

Program

RockPods (bankovanie)

Na tomto intenzívnom kurze sa zameriame na efektívne začlenenie bankovania do praxe. Odhalíme históriu tejto fascinujúcej metódy a preskúmame jej dekompresné účinky a mechanizmus pôsobenia na základe najnovších vedeckých poznatkov. Získate hlbšie pochopenie o vplyve bankovania na vnímanie bolesti a mobilizáciu mäkkých tkanív, a to všetko podložené praktickými príkladmi a ukážkami. Kurz zahŕňa praktickú časť, kde sa naučíte základné a pokročilé techniky bankovania s využitím silikónových baniek a podtlakového prístroja s pumpičkou, a to ako v statických, tak v dynamických aplikáciách. Vyskúšate si rôzne volenie podtlaku baniek a stupňovanú aplikáciu na tkanivá ako pasívnymi, tak aktívnymi technikami. Pripravte sa na prehĺbenie vašich znalostí o aplikácii bankovania v rôznych oblastiach tela aintegráciu tejto techniky do moderných terapií.

Teoretická časť v bodoch:

 • História bankovania
 • Dekompresný efekt
 • Mechanizmus účinku
 • Výskum
 • Banky
 • Terapeutická súvaha
 • Stratégia bankovania
 • Bleskové bankovanie
 • Suché bankovanie s pohybom
 • Dynamické bankovanie
 • Senzomotorický tréning
 • Bankovanie pri nervovom entrapmente
 • Mobilizácia jazvy

Môžete sa tešiť na ukážky vyšetrenia a aplikácie (rôzne prístupy a stupne aplikácie), pričom sa bavíme ako o vonkajšom, tak vnútornom sklze a zapojení bankovania do modernej terapie. Ukazujeme si, ako banky využívať pri pohybe a terapeutických cvičeniach, ako aj pri pasívnej, rozšírenej manuálnej terapii mäkkých tkanív. V praxi riešime niekoľko oblastí a možností aplikácie od regiónov chrbta, ramien a horných končatín až po nohy. Spomenieme si aj bankovanie pri navádzaní pohybu, nervových entrapmentoch, alebo práci s jazvou.

Praktická časť v bodoch:

 • Vonkajší a vnútorný sklz
 • Stupňovaná mobilizácia podľa Maitlenda
 • Dvojbodová diskriminácia
 • Bleskové bankovanie a mriežka (senzorické bankovanie)
 • Ukážky aplikácií (variácie) v oblasti trupu (bolesť spodnej časti chrbta, špecifické bankovanie m. quadratus lumborum, hrudná chrbtica, krčná chrbtica)
 • Ukážky aplikácií na hornej končatine (lopatka, rameno, prsný sval, tenisový a golfový lakeť, extenzory a flexory ruky a dlaň ruky)
 • Ukážky aplikácií na dolnej končatine (flexory bedra, predná strana stehien, zadná strana stehien, koleno, lýtko a oblasť Achillovej šľachy, holeň - m. tibialis anterior a posterior, ploska nohy a päta)
 • Práca s jazvou
 • Nervový vstup (n. ischiadicus, n. medianus)
 • Ukážka dynamického bankovania so sklznými bankami

V cene kurzu RockPods (kufrík s bankami) hodnote cca 1800 Kč

Kurz je designovaný tak, aby poskytol komplexné pochopenie a praktické zručnosti, ktoré môžete ihneď začleniť do svojej praxe. Po jeho úspešnom absolvovaní dostanete certifikát.

Kurz nevyžaduje žiadne predchádzajúce skúsenosti alebo predpoklady, všetko potrebné pre kurz vám bude poskytnuté. Pridajte sa k nám a rozšírte svoje terapeutické zručnosti pomocou týchto inovatívnych a efektívnych metód.

Organizačné informácie

Po zaplatení kurzu sa Vám sprístupní sekcia, v ktorej je nahraná ako teoretická, tak praktická časť kurzu.

Ide o video kurz, všetky videá sú natáčané v štúdiu s pomocou niekoľkých kamier pre čo najpresnejšie zábery a čo možno najdokonalejší zážitok pri učení.

Dĺžka: 40 videí - 3,5 hodiny

Výstup: certifikát o absolvovaní

Obsahuje: Skriptá (slajdy z prezentácie), certifikát, RockPods (kufrík baniek) základný, alebo XL verzia v hodnote cca 1800,-, dvojbodový diskriminátor

Do poznámky v prihláške uveďte prosím Vašu adresu pre zaslanie materiálov.

Je zakázané akékoľvek šírenie, alebo zdieľanie kurzu ďalším osobám, a to pod pokutou a bezvýhradné zablokovanie účtu, bez možnosti vrátenia peňazí. Svet fyzioterapie si vyhradzuje právo na kontrolu prihlasovania IP adries a ďalšie, viď obchodné podmienky.

Lektor

Mgr. Bc. Jaroslav Zeman

 

 • Fyzioterapeut
 • Študent supervízie a psychoterapie

Vyštudoval som fyzioterapiu aj odbor rehabilitácie psychosociálnej starostlivosti. Som veľkým zástancom bio-psycho-socio-spirituálneho prístupu ku klientovi čo zrkadlí aj filozofiu RockTape. Okrem toho som veľkým zástancom medziodborovej spolupráce, verím v kolektívne IQ, ale tiež viem, že nie každý tím ho má. V starostlivosti o pacienta ma ďalej zaujímajú témy ako empowermant a participácia, ktorú som študoval v rámci projektu INORP v medzinárodnej skupine.

 

Platba v CZK - Česko

Pokiaľ si prajete platiť v CZK, navštívte našu českú verziu webu zde:  https://www.svetfyzioterapie.cz/online-kurz/bankovani

Přihláška na „Bankovanie - moderné využitie v praxi“

Cena kurzu
140,00 €
Cena kurzu je uvedená vč. DPH 20 %.
Prihlásenie
Registrácia