Nový pohľad na prognózu akútnej bolesti dolnej časti chrbta (LBP)

Bolesť dolnej časti chrbta (low back pain - LBP) je považovaná za najčastejšiu príčinu disability. Napriek vysokej prevalencii LBP má väčšina prípadov priaznivý priebeh.

 

Predchádzajúce výskumy ukázali:

Väčšina epizód akútnej LBP sa výrazne zlepší počas 6 týždňov, s úplným uzdravením väčšiny pacientov do 12 týždňov od začiatku bolestí.

Zameranie na tých, ktorí nevyhľadali starostlivosť:

Nový výskum od de Campos a kol., 2023 poskytuje nové poznatky. Vedci sa na rozdiel od predchádzajúcich štúdií pokúsili zahrnúť aj populáciu, ktorá nevyhľadáva zdravotnú starostlivosť a teda predchádzajúcim výskumom mohla uniknúť.

Nové zistenia:

Medián trvania epizódy LBP je iba 5 dní
70% epizód sa zotavilo do 1 týždňa
91% epizód sa zotavilo do 6 týždňov
Aj napriek tomu 40% epizód vyžadovalo vyhľadanie starostlivosti.

Kľúčové oznámenie pre prax:

Väčšina prípadov LBP má priaznivý priebeh. Dôležité je zachovanie (aspoň nejaké) pohyblivosti a poskytovanie edukácie a upokojenia pacientom.

Zdroj:

DE CAMPOS, Tarcisio F., et al. Prognóza novej epizódy low‐back bolesti v spoločenstve inception cohort. European Journal of Pain, 2023, 27.5: 602-610.