SF Talk #25 - doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D. - Chronická bolesť

Predstavujeme fascinujúci rozhovor s pánom docentom Jiřím Kozákem, popredným odborníkom na liečbu chronickej bolesti, v ktorom načrtneme najnovšie prístupy liečby chronickej bolesti.

V tomto SF Talku preskúmame, ako sa pohľad na bolesť počas rokov vyvíjal, dozviete sa o rozdieloch medzi nociceptívnou, neuropatickou a nociplastickou bolesťou a zistíte, prečo mnohokrát nie je bolesť ľahko riešiteľná iba prostredníctvom chirurgických zákrokov.

Doc. Kozák nás zavádza do sveta moderných prístupov na liečbu bolesti a zdieľa svoj názor na nadužívaním opiátov v Česku a zahraničí. Ako si asi stojíme? Zdieľa s nami svoje bohaté skúsenosti s pacientmi a opisuje význam a funkciu multidisciplinárneho tímu v procese liečby.

Tento podcast je nielen cenným zdrojom informácií pre fyzioterapeutov v odbore, ale je tiež nesmierne poučný pre každého, kto sa zaujíma o liečbu bolesti, jej príčiny a možnosti terapie. Pridajte sa k nám v tomto pútavom rozhovore s jedným z najuznávanejších expertov v Českej republike.