Príbeh sestier, basketbalistiek (poranenie ACL)

Pelkowski a kol., 2020 vo svojej práci popísali prípad jednovaječných dvojčiat, ktoré si pretrhli ACL na ľavej nohe v rozmedzí dvoch dní! Sestry dvojičky, obe vášnivé basketbalistky, zažili rovnaký typ zranenia - kompletné pretrhnutie predného skríženého väzu (ACL) počas športovej aktivity. Tu sú kľúčové momenty ich príbehu:

  • Pacientka A: Zranila sa po dopade na ľavé koleno s následným pocitom prasknutia a bolestí. MRI potvrdilo kompletné pretrhnutie ACL s kostnými kontúziami a čiastočným poranením mediálneho kolaterálneho väzu.
  • Pacientka B: O dva dni neskôr utrpela podobné zranenie ľavého kolena, s mierne lepšou schopnosťou pohybu a menšou bolesťou oproti sestre. MRI tiež ukázalo kompletné pretrhnutie ACL.

Obe sestry začali s fyzioterapiou a rozhodli sa pre rekonštrukciu ACL pomocou štepu zo šľachy hamstringu. Pacientka A podstúpila operáciu o niečo neskôr ako jej sestra kvôli ťažkostiam s rozsahom pohybu a väčším opuchom, hoci jej zranenie nastalo skôr. Tento prípad podčiarkuje úlohu genetiky, kde sa uvádza, že práve genetika je najvýznamnejší rizikový faktor pre poranenie ACL. Štúdia Magnusson a kol., 2020 zdôrazňuje významný genetický vplyv na ruptúry ACL, pričom heritabilita, teda dedičnosť, dosahuje približne 69 %. Táto hodnota vyplývajú z výskumu je založená na dátach sledovania cez 88 000 dvojčiat počas 30 rokov! Že oranenie ACL v rodinnej anamnéze zvyšuje riziko jeho poranenia o viac ako 50 % potvrdzuje aj systematický prehľad s metaanalýzou z roku 2022. #díkytáto

Tu u sestier, ktoré k tomu mali pravdepodobne podobnú ako fyzickú, tak psychickú záťaž, sa tak genetika prejavila v rozmedzí 2 dní.

Zdroj:

PELKOWSKI, Jessica N., et al. Seeing double: case ACL tears v monozygotických dvojčatách ženských športovcov s 48 hodinami. Cureus, 2020, 12.3.

MAGNUSSON, Karin, et al. Vysoká genetická contribucia na mimoriadne rušivé ligament rupture: Heritability~ 69%. British journal of sports medicine, 2021, 55.7: 385-389.

HASANI, Sara; FELLER, Julian A.; WEBSTER, Kate E. Familia predisposition to anterior cruciate ligament injury: a systematický review with meta-analysis. Šports Medicine, 2022, 52.11: 2657-2668.