Cvičenie a krvný tlak (hypertenzia) - nové poznatky z rozsiahleho výskumu

To, že má cvičenie pozitívne dopady na ľudí s vysokým (pokojovým) krvným tlakom je všeobecne už dobre známe. Často sa napríklad zaraďujú rôzne formy aeróbneho cvičenia. Podľa novej štúdie (Edwards a kol., 2023) však dostupná guidelines vychádza už zo starších dát a pridávajú tak nové, zaujímavé zistenia.

Vedci zahrnuli 270 štúdií (RCT) s celkovou vzorkou 15 827 účastníkmi. Pre významné zníženie pokojového systolického a diastolického krvného tlaku boli pod lupou predovšetkým tieto druhy aktivít:

  • aeróbnym tréning
  • dynamickom odporovom cvičení
  • kombinovaný tréning
  • vysoko intenzívny intervalový tréning (HIIT)
  • izometrický tréning
  • Aký bol výsledok?

Sieťová meta-analýza ukázala, že najlepšie výsledky mal izometrický tréning! Medzi ďalšími odporúčaniami bolo napríklad využitie kombinácie behania a izometrickej výdrže v drepe. Je dôležité povedať, že všetky pohybové aktivity mali pozitívny vplyv na hodnoty krvného tlaku. Preto sa nemusíme obmedzovať iba na jednu možnosť cvičenia. Môžeme však zvážiť zaradenie jednoduchých izometrických cvičení, ako je pozícia drepu, alebo pozícia sedu s opretím chrbta o stenu.

Všeobecne sa odporúčala dĺžka držania cca 30 - 60 s v jednej sérii, pričom začiatočníci môžu začínať na kratších časoch s postupnou progresiou, podľa vnímanej námahy (napr. 6 z 10). Pre pozitívny výsledok nie je potrebné zotrvať v pozícii do zlyhania.

 

Zdroj:

EDWARDS, Jamie J., et al. Exercise tréningu a odstraňovania krvných tlakov: v širokej škále dvojrozmerných a sieťových meta-analyzovaných randomised controlled trials. British Journal of Sports Medicine, 2023.