Väčšina liečebných intervencií pre chronické bolesti chrbta (CLBP) nenapĺňa odporúčania od WHO!

Cvičenie je dôležitou súčasťou liečby chronickej bolesti dolnej časti chrbta (CLBP). Častým dôvodom pre preferenciu cvičebných intervencií pred pasívnymi metódami (napríklad masážou, akupunktúrou) u CLBP sú širšie zdravotné prínosy. Cvičenie má tiež zdravotný prospech pri prevencii chronických ochorení spojených s bolesťou. Ľudia s CLBP majú zvýšené riziko týchto ochorení, a pravidelné cvičenie/pohyb tak môže znižovať tieto riziká a zlepšovať bolesť a funkciu.

V nedávnej štúdii vykonanej Gibbsom a kolegami (2023) bolo skúmané, či cvičebné programy pre CLBP spĺňajú smernice WHO pre fyzickú aktivitu. Vo svojom výskume analyzovali 249 štúdií s 24 486 účastníkmi, zahŕňajúcich 426 cvičebných intervencií.

Najčastejšími typmi cvičení boli:

  • posilňovanie stredu tela (core) - 129 skupín,
  • zmiešané cvičenia - 109 skupín,
  • všeobecné silové cvičenia - 52 skupín.

Väčšina cvičebných intervencií však nespĺňala smernice WHO týkajúce sa typu fyzickej aktivity a intenzity cvičenia:

  • iba 1,6 % splnilo smernice pre aeróbne cvičenie,
  • 5,6 % splnilo smernice pre posilňovanie,
  • 1,6 % splnilo obe smernice.
  • Mnoho programov neuviedlo informácie o intenzite a dávkovaní cvičení, čo znemožnilo určenie, či spĺňajú odporúčania WHO. Iba malá časť cvičebných intervencií, kde boli dávka a intenzita uvedené, zodpovedala WHO odporúčaniam.

Odporúčanie WHO stanovuje minimálnu požiadavku na fyzickú aktivitu pre zdravú aj "patologickú" populáciu, a preto je dôležité zvážiť aplikáciu cvičebných intervencií, ktoré spĺňajú tieto odporúčania, u jedincov s CLBP, ktorí majú vyššie riziko chronických ochorení. V súčasnej dobe však väčšina cvičebných programov pre CLBP nedosahuje tieto odporúčania, a preto pravdepodobne neprinášajú sekundárne zdravotné benefity. Vedci si myslia, že väčšina štúdií sa sústredí na účinky cvičenia na bolesť a disabilitu, miesto na ďalšie zdravotné benefity. To je dôležitý rozdiel, pretože typ a dávka cvičení potrebné na krátkodobú úľavu od bolesti a zlepšenie disability je často nižšia ako to, čo je potrebné na prevenciu a liečbu chronických ochorení. Samozrejme potrebná dávka cvičenia na dosiahnutie odporúčania od WHO môže byť u mnohých pacientov s CLBP spočiatku príliš vysoká. V týchto prípadoch by sme mali dávkovanie pohybových aktivít navrhnúť spočiatku nižšie (individuálne) a postupom času sa snažiť spomínaným odporúčaním čo najviac priblížiť, alebo ich v ideálnom prípade dosiahnuť. Následne by mali byť aplikované stratégie, ktoré pomôžu výšku tejto fyzickej aktivity dlhodobo udržať.

Na zmiernenie bolesti a disability sú v niektorých štúdiách preferované cvičenia ako pilates, alebo McKenzie, to však úplne nie sú typy cvičení, ktoré WHO odporúča v smernici pre fyzickú aktivitu. Klinické smernice pre CLBP zdôrazňujú, že cvičenie by malo byť navrhnuté s ohľadom na preferencie pacienta, čo zvyšuje pravdepodobnosť dodržiavania týchto cvičení. Pokiaľ nie sú prítomné žiadne kontraindikácie, predpísanie cvičenia by malo byť vykonané tak, aby spĺňalo odporúčania WHO.

Podľa tejto štúdie väčšina cvičebných intervencií pre CLBP neposkytuje dostatočnú dávku ani intenzitu cvičenia, aby spĺňali odporúčania WHO a podobné odporúčania od American College of Sports Medicine. To znamená, že okrem krátkodobého úľavy od bolesti a disability pravdepodobne neposkytujú ďalšie, sekundárne zdravotné benefity.

Vedci považujú súčasný stav výskumu za zmeškanú príležitosť skúmať účinky dávkovania cvičenia odporúčaného WHO u osôb s CLBP.

 

Zdroj:

GIBBS, Mitchell T., et al. Are Exercise Interventions in Clinical Trials for Chronic Low Back Pain Dosed Appropriately to Meet the World Health Organization's Physical Activity Guidelines?. Physical Therapy, 2023, pzad114.